संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष, नेपाल (UNFPA)

UNFPA_logo.svgयस्तो संसार होस् जहाँ हरेक गर्भ इच्छित, हरेक सुत्केरी सुरक्षित र हरेक किशोर किशोरीको सम्भावनाको प्रयोग ।

 

BLM श्री बच्चा लाल महतो

जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत, सर्लाही

फोन: ०४६-५२१६४६

मोबाइल: ९८५४०३५९७१, ९८४८०२३२०१

इमेल: mahto@unfpa.org

 

 

 


Skip to toolbar