जिविस वेबसाईट अध्यावधि सम्बन्धि तालिम

जिविस वेबसाईट अध्यावधि सम्बन्धि तालिम सम्पन्न ।

यस कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर श्री दुर्गानन्द यादव र अाई सी टी भोलुन्टीयर श्री विशाल गौतम तालिममा सहभागी हुनु भयो ।

Skip to toolbar